COLABORADOR

CCS Ingenieria

SISTEMES D'INFORMACIÓ (S.I.)

Definició

Un sistema d'informació és un sistema, automatitzat o manual, que abasta persones, màquines, i/o mètodes organitzats de recollida de dades, processament, transmissió i disseminació de dades que representa informació per a l'usuari.

Camp de gira-sols - Van Gogh

Tipus de sistemes d'informació

Com que el principal ús que es dóna als SI és el d'optimitzar el desenvolupament de les activitats d'una organització per tal de ser més productius i obtenir avantatges competitius, en primer terme, es pot classificar els sistemes d'informació en Sistemes:

• Competitius
• Sistemes Cooperatius
• Sistemes que modifiquen l'estil d'operació del negoci.

Aquesta classificació és molt genèrica, i en la pràctica no obeeix a una diferenciació real de sistemes d'informació reals, ja que en la pràctica podríem trobar algun que compleixi diverses (dues o les tres) de les característiques anteriors. En els subapartats següents es fan unes classificacions més concretes (i reals) de sistemes d'informació.

Sistemes d'Informació Estratègics

Quadrats amb cercles concèntrics - Kandinsky

Un Sistema d'Informació estratègic pot ser considerat com l'ús de la tecnologia de la informació per suportar o donar forma a l'estratègia competitiva de l'organització, al seu pla per incrementar o mantenir l'avantatge competitiu o bé reduir l'avantatge dels seus competidors.

La seva funció primordial no és donar suport a la automatització dels processos operatius ni proporcionar informació per donar suport a la presa de decisions (encara que pot dur a terme aquestes funcions), sinó crear una diferència pel que fa als competidors de l'organització (o salvar aquesta diferència) que facin més atractiva a aquesta per als potencials clients.

Aplicació dels sistemes d'informació

Els sistemes d'informació tracten el desenvolupament, ús i administració de la infraestructura de la tecnologia de la informació en una organització.


Copyright © 2012, Konfuxi Tecnologies - Quim Cabeza
Crèdits · Avís legal · Política de privadesa